syksyllä 2022

Äänekosken VPK:ssa on toiminut palokunnan alkuajoilta alkaen palokuntanuoria yhdessä miehistön kanssa. Varsinainen nuoriso-osasto aloitti toimintansa 1950-luvulla. Vuosien varrella poikakomppaniaa kutsuttiin leikillisesti Oravakomppaniaksi. Vasta vuonna 1961 palokunnan poikaosasto perustettiin virallisesti.

Palopoikatyön perinmmäinen tarkoitus oli saada peruskoulutuksen saanneita poikia täydennykseksi oman palokunnan miehistöön. Ajan saatossa palopoikatoiminta on saanut myös tytöt kiinnostumaan palokuntaharrastuksesta ja viimein osastojen nimet muutettiinkin nuoriso-osastoksi.

 Eli jo yli 120 vuoden ajan Äänekosken VPK on kouluttanut Ääneseutulaisia nuoria palokuntatyön saloihin. Nuoriso-osaston toimintaan voi liittyä kuka tahansa 10-16 vuotias tyttö tai poika. Nuoriso-osasto harjoittelee maanantaisin klo 17:00 - 19:00. Mikäli olet kiinostunut palokuntanuorten toiminnasta voit tulla VPK:n talolle, kun harjoittelemme tai ota yhteyttä nuoriso-osaston johtajaan Hanna Vartevaan.

Ensiapuharjoitus syksyllä 2022
Pelastuslaitoksella tutustumassa keväällä 2022
Savusukellusta keväällä 2022
Maastopaloharjoitus keväällä 2022
Maastopaloharjoitus keväällä 2022

Nuoriso-osastolaiset veneilemässä 2018