Nuoriso-osastolaiset liikkumassa elokuussa 2017
Miehistön jäseniä kesällä 2016.

ÄÄNEKOSKEN VPK:LLA ON PITKÄT PERINTEET...

Äänekosken VPK, joka on perustettu vuonna 1896, toimii sopimuspalokuntana Keski-Suomen pelastuslaitoksen alaisuudessa, pohjoisessa Keski-Suomessa. Lisäksi VPK:n tiloissa toimii Äänekosken palokuntanaiset ry.  Aiemmin samoissa tiloissa toimi myös vakinainen palokunta ja aluehälytyskeskus.  Vuonna 1992 Äänekosken Pelastuslaitoksen valmistuessa vakinainen palokunta muutti sinne.  Hieman myöhemmin aluehälytyskeskuksen toiminta siirrettiin Jyväskylään. Näin VPK:lle jäi paljon tyhjää tilaa, jotka se vuokrasi musiikkiopistolle.

Tänä päivänä talo on edelleen kovassa käytössä, sekä palokuntalaisten, että musiikkiopiston toimesta. Maanantaisin paloharjoituksia pidetään nuoriso-osastolle ja tiistaisin miehistölle. Palokuntanaiset kokoontuvat harvemmin.                                                                    

Yläkerran musiikkiopistossa laulu raikaa ja soittimet soivat lähes päivittäin.

Jo parinkymmenen vuoden ajan VPK:n miehistön vahvuus on ollut n. 30 henkilöä. Vaihtuvuus on pientä. Nuoriso-osaston vahvuus vaihtelee. Harjoituksissa käy viikoittain n. 20 nuorta.

Äänekosken VPK:n toimintaa johtaa VPK:n hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta ja 9 jäsenestä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Rahoittaakseen ja ylläpitääkseen toimintaansa palokunta toimii aktiivisesti suorittaen erilaisia talkoita ja pienimuotoista varainhankintaa. Äänekosken VPK kouluttaa ja valistaa vuosittain useita satoja henkilöitä alkusammutus- ja kodin paloturvallisuusasioissa.

Yleisötapahtumissa järjestettävien alkusammutus harjoitusten lisäksi Äänekosken VPK voi järjestää alkusammutus AS1- ja tulityökortti koulutuksia. Koulutuksista ja talkoista voi kysyä VPK:n sihteeriltä.

Äänekosken VPK:n lisäksi Ääneseudulla toimii kolme muutakin sopimuspalokuntaa; Konginkankaan VPK, Suolahden PVPK ja Sumiaisten PVPK.

Ilmailunäytöksessä